Gorinchem is belangrijk voor de regio. Veel mensen uit de omgeving werken bij bedrijven en organisaties die hier gevestigd zijn. Ook gaan veel leerlingen uit de omliggende dorpen en woonplaatsen in Gorinchem naar school. Verder zijn er allerlei voorzieningen, zoals in de zorg, waar mensen van binnen en buiten de stad dagelijks een beroep op doen. Natuurlijk wil Gorinchem deze sterke regiofunctie naar de toekomst toe vasthouden én verder versterken.

In de afgelopen jaren is daarover nagedacht. Er is onderzoek gedaan en er zijn plannen gemaakt. Om Gorinchem en de regio nóg aantrekkelijker te maken om te wonen, werken, leren en recreëren. Onderwijs en werkgelegenheid spelen hierbij een belangrijke rol. Want onze wereld verandert snel en dat stelt vandaag al andere eisen aan de opleidingen en de banen van morgen. Daarom gaan onderwijsinstellingen, ondernemers, organisaties én de gemeente Gorinchem in de toekomst nog intensiever samenwerken. Om kennis te delen en samen te innoveren. Het Innovatie- en Afstudeercentrum gaat dit mogelijk maken.

Samen de regio sterker, slimmer en schoner maken.

Naast vernieuwend (beroeps)onderwijs en concrete innovatieve projecten voor de zorg, de bouw, de maakindustrie en in verduurzaming, zal het Innovatie- en Afstudeercentrum ook mensen die al langer aan het werk zijn helpen om mee te veranderen met de tijd en nieuwe vaardigheden te leren. Zeker nu de Gorinchemse gemeenteraad definitief heeft ingestemd met de komst van het Innovatie- en Afstudeercentrum in Gorinchem Noord, kan de stuurgroep IAC ook echt aan de slag, samen met de deelnemende partners. Om de stad én de regio sterker, slimmer en schoner te maken, met een groot vernieuwings- en aanpassingsvermogen én vol talenten die weten wat ze willen en trots zijn op wat ze doen.

Het Innovatie- en Afstudeercentrum gaat ‘aan’ onder de naam ‘i_lab’

Door in te stemmen met de komst van het Innovatie- en Afstudeercentrum, is groen licht gegeven om de plannen concreet uit te werken en door te pakken met de eerste projecten. Daar hoort ook de introductie van de nieuwe naam en huisstijl bij. Want het Innovatie- en Afstudeercentrum gaat ‘aan’ onder de naam ‘i_lab’. De huisstijl kenmerkt zich door een fris samenspel van heldere vormen en opvallende kleuren, waarbij vooral ook ‘de switch’ opvalt. Dit grafische element wordt in communicatie ingezet als verrassend, herkenbaar beeldmerk en dient als metafoor voor het ‘aanzetten’ van inspiratie en innovatie. Want dat is precies wat i_lab doet. Vanuit een fysieke locatie aan de noordkant van de stad, waar de komende jaren de Regionale Beroepen- en Innovatiecampus steeds meer vorm krijgt, belooft i_lab een platform voor verbinding ‘aan te zetten’, waar leren, werken en innoveren samenkomen en waar actieve ontmoeting en samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven wordt gestimuleerd en gefaciliteerd.

Dit alles komt ook treffend terug in de belofte van de campagne die binnenkort van start gaat:

‘Hier maken wij de toekomst…’

Gerelateerd nieuws