Dat doen we vanuit een fysiek centrum op de regionale beroepen- en innovatiecampus in Gorinchem én als knooppunt in het netwerk van samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid in de regio Gorinchem.

fysiek centrum
i_lab is te vinden op de regionale beroepen- en innovatiecampus in Gorinchem, waar door samenwerking tussen scholen en bedrijven in verschillende projecten nieuwe technologieën zichtbaar en concreet worden gemaakt. Leerlingen en werknemers kunnen de nieuwe technologische ontwikkelingen zien en gebruiken. i_lab is een inspirerende omgeving waar leren, werken en innoveren samenkomen. Daarnaast is het dé plek waar geëxperimenteerd kan worden om zo nieuwe ideeën tot leven te laten komen.

netwerk
i_lab is niet alleen een fysieke plek. Het is bovendien een knooppunt in het netwerk van samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid in de regio Gorinchem. Hier zijn de beroepskennis en de skills van de toekomst continu in ontwikkeling. Door leren, onderzoeken, innoveren en werken te verbinden, is i_lab regisseur voor zowel nieuwe als bestaande samenwerkingen. i_lab is daarmee hét netwerk voor onderlinge verbinding en kennisuitwisseling.

onze missie
i_lab heeft de ambitie om te verbinden, te ontdekken, te ontwikkelen en perspectief te geven. Om samen met partners een krachtig innovatief (beroeps)onderwijs (po, vo, mbo, hbo en wo) te realiseren en een Leven Lang Ontwikkelen te stimuleren, voor een groter vernieuwings- en aanpassingsvermogen van stad en regio.

onze visie
i_lab is een plek en een netwerk waar beroepskennis en skills van de toekomst continu in ontwikkeling zijn door leren, innoveren, kennis delen, onderzoeken, en werken te verbinden.