Er bleek een enorme behoefte aan:

1. werkbare technische innovaties voor slimme zorgpreventie, behandelingen en een gezonde leefomgeving,
2. samenwerkingen met het (technisch) onderwijs en onderzoek,
3. kennis over technische oplossingen voor de medewerkers zorg- en onderwijssector.

Het was goed om elkaar te ontmoeten. We gaan de komende tijd samen deze punten verder oppakken. Dank aan Matthijs Smakman, Patrick Van Veenendaal, Lennard Spauwen en alle betrokkenen voor deze inspirerende middag.

Gerelateerd nieuws