Leo Klop gaf meer informatie over duurzame energie. Vervolgens konden de leerlingen aan de slag met diverse proeven om bijvoorbeeld te ervaren hoe een windmolen werkt, welke temperaturen je kunt bereiken met een zonnecollector, welke stand van een zonnepaneel het beste werkt en welk isolatiemateriaal het meeste isoleert.
Binnenkort hopen we dit programma verder uit te kunnen breiden.

Gerelateerd nieuws