Op 28 oktober jl. is de coöperatie i_lab ook formeel opgericht.
Alle onderwijsinstellingen van Gorinchem en de regio hebben zich verenigd en doen mee binnen de coöperatie i_lab. Ondernemersvereniging IKG en stichting Wetech hebben het voortouw genomen voor een vereniging bedrijvencollectief@i-lab. Op deze manier kunnen ook alle bedrijven uit Gorinchem en de regio meedoen en meedenken binnen het i_lab met opdrachten, vraagstukken, stages en innovatieprojecten.

Adrienne Vertooren, directeur van i_lab vertelt: “Sterk regionaal onderwijs zorgt voor instroom van talent. Bedrijven versterken hun innovatieve vermogen door talenten van huidige en toekomstige medewerkers zo goed mogelijk te benutten. En ook onderling kunnen bedrijven meer met elkaar innoveren en kennis uitwisselen. Daar gaat i_lab een mooie bijdrage aan leveren. Wij zijn op zoek naar meer partners om mee samen te werken en te innoveren. Heb je interesse, neem dan contact met mij op via e-mail info@i-lab.nl.”

i_lab is het coöperatieve platform voor Gorinchem en de regio. Hier komen leren, werken en innoveren samen. Onderwijs, ondernemers, organisaties én overheid worden hier verbonden, om samen te innoveren en elkaar te inspireren en jongeren van vandaag voor te bereiden op de beroepen van morgen. Hier maken wij de toekomst.

Gerelateerd nieuws