Het i_lab heeft een proeftuin opgezet op dit specifieke thema, waarbij bedrijven gezamenlijk kennis en ervaring delen en gezamenlijk leren.

De doelstelling is om samen met bedrijven een proeftuin op te zetten, waarin:

  • Een continue ontwikkeling plaats vindt op het gebied van lasrobotisering voor kleine volumes.
  • Bedrijven gezamenlijk met experts de ontwikkeling doorvoeren om lasrobotisering voor lage volumes realiseerbaar te maken. Dit betreft met name de software.
  • In samenwerking met (software)partners integratie in het productieproces in gang zetten door testen, simuleren, etc.
  • Bedrijven op een laagdrempelige manier kennis kunnen maken met lasrobotisering door onder andere producten te kunnen testen, ook als ondersteuning in de business case, voorafgaand aan de investering.
  • Medewerkers op een laagdrempelige manier kennis kunnen maken met lasrobotisering middels workshops.
  • Medewerkers opgeleid worden om de lasrobot te kunnen bedienen.
  • Onderwijs (vo, mbo, hbo) gegeven kan worden.

Deze proeftuin wordt gezamenlijk met het practoraat van het Da Vinci college, de Duurzaamheidsfabriek en Innovation Quarter opgezet.

Denk je ook wel eens aan het gebruiken van een lasrobot, maar je weet niet of het mogelijk is en waar te starten?
Neem dan deel aan onze proeftuin.
Samen met andere bedrijven ervaringen uitwisselen, kennis delen en een stap verder zetten.
Meer informatie of aanmelden kan via info@i-lab.nl

 

Nieuwsberichten lasrobotisering:

Proeftuin Lasrobotisering op bezoek bij Machinefabriek De Waal – i-lab.nl

Gerelateerde projecten